Köpvillkor

Allmänt

Sellhelp AB (nedan Sellpy) säljer produkter med leverans inom Sverige.

Beställningar tas emot antingen via sellpy.se/market eller via auktion på Tradera. För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från Sellpy (antingen via vunnen auktion på Tradera eller via sellpy.se/market) förbinder du dig att bevaka din e-mailadress då all kommunikation rörande din order sker via e-mail.

Sellpy reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem och felaktig artikelinformation. Sellpy förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Priser och betalning

I samarbete med Stripe erbjuder vi kontokortsbetalning vid beställningar på sellpy.se/market. Vid beställningar gjorda via vunna auktioner på Tradera erbjuder vi även betalning via Bankgiro.

Varor som beställs via auktion på Tradera ska betalas inom 3 dagar. Om betalning inte skett inom 3 dagar förbehåller vi oss rätten att häva köpet.

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive moms. Momsen är 0% för alla saker som säljs åt privatpersoner och 25% för allt som säljs åt företag. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Om betalning sker via Stripe kan man i kassan se det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad. I kassan hittar du också fullständiga frakt- och betalningsvillkor.

Om betalning sker via Bankgiro kan man se det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad i det e-mail vi skickar vid beställningstillfället. För att betala behöver du även ett OCR-nummer och du får detta genom att klicka på länken i e-mailet och följa anvisningarna. Där hänvisar vi även till dessa köpvillkor som är Sellpys fullständiga frakt- och betalningsvillkor.

Leveranser

Beställningens totala leveranstid avgörs av när du betalar varan till oss. Efter vi mottagit betalning skickar vi din vara inom 1-3 dagar. Vi förbehåller oss rätten att välja det fraktalternativ som är mest prisvärt baserat på storlek och vikt. Vi samfraktar ordrar med varor köpta inom 3 dagar.

Vi reserverar oss för att förseningar i leveransen kan uppstå.

Försening och delleverans

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt men ibland kan dessvärre förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Om en produkt inte kan levereras i tid skickar vi ett mail med information till dig. Har du beställt flera produkter i en och samma order skickar vi de produkter vi har fått in. Drabbas vi av förseningar brukar det inte röra sig om många dagar. När produkten lokaliseras prioriteras den i packningen och skickas så snart som möjligt vidare till dig med vårt snabbaste leveranssätt, oavsett vilket leveranssätt du valde i kassan.

Avbokning

Produkter som finns att beställa är produkter som finns i lager hos oss. Vi garanterar dock aldrig leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för att varan inte längre finns. Finns inte längre en produkt avbokas den från din order och levereras inte vid en senare tidpunkt. Vid avbokning skickas den informationen till dig via e-mail.

Ångerrätt och retur

Om du ändrar dig kring ditt köp och vill returnera varan kan du göra detta.

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon). Har du inte kvar dessa leder det dock inte till ett avdrag pga värdeminskning.

Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell. För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för fraktkostnaden till dig. Vi tar utöver detta även ut en administrativ avgift för returfrakten till oss, administration och hantering, för närvarande 60 kr.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Detta gör du genom att logga in på https://www.sellpy.se/orders  och klicka returnera.

Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Återanvänd gärna kartongen som produkten kom i för att returnera. Har du inte kvar kartongen går det givetvis bra att skicka den i något annat emballage. Viktigast är att du paketerar returen väl och bifogar ditt fullständiga namn samt retur-referensen du får när du returnerar varan via https://www.sellpy.se/orders .

Du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell och returnerar till följande adress:

Observera att vi ej har möjlighet att hämta ut paket från ombud. Alla mindre returer som returneras via PostNord till korrekt nedanstående adress levereras direkt till oss och hamnar ej hos ombud. Övriga returer via DB Schenker eller PostNord måste returneras med ett fraktalternativ som ej hamnar hos ombud.

PostNord (skicka till nedan adress)

Sellhelp AB/Sellpy

Box 27033

10251 Stockholm

Schenker (skicka till nedan adress med ett fraktalternativ som ej levereras till ombud)

Sellhelp AB/ Sellpy

Frihamnsgatan 56

11556 Stockholm

När vi har mottagit returen återbetalas beloppet inom 14 dagar från att Sellpy erhållit produkten i retur. Vi hämtar inte ut rekommenderade paket eller paket hos ombud.

På Sellpy administrerar vi inga byten men du har full returrätt i 14 dagar. För att byta ut din vara mot en annan returnerar du enligt våra returvillkor och beställer sedan den vara du vill ha istället.

Ångerrätten omfattar inte produkter som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation.

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för fraktkostnaden till dig. Vi tar utöver detta även ut en administrativ avgift för returfrakten till oss, administration och hantering, för närvarande 60 kr. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Sellpy eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Sellpy har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage efter att du mottagit varan. Reklamation till Sellpy ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år. Sellpy förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via kundtjanst@sellpy.se eller +46 8 446 830 92.

Dina personuppgifter

Sellhelp AB (som driver Sellpy) håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Sellhelp AB. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Sellhelp AB för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Sellhelp AB, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Sellhelp AB kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Sellhelp ABs samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från Sellhelp ABs leveransregister. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. För att bli kund hos oss skall du ha fyllt 16 år.