Köp-villkor:

Allmänt

Sellhelp AB (nedan Sellpy) säljer produkter med leverans inom Sverige.

Beställningar tas emot antingen via våra tjänster (ex. sellpy.se) eller via Tradera. För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från Sellpy (antingen via Tradera eller via Sellpy-produkter) förbinder du dig att bevaka din e-mailadress då all kommunikation rörande din order sker via e-mail.

Sellpy reserverar sig för slutförsäljning, borttappade varor, förseningar, force majure, tekniska problem och felaktig artikelinformation. Sellpy förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Priser och betalning
Vi erbuder kontokortsbetalning
 och betalning med Sellpy Credits vid beställningar på Sellpy.se. Vid beställningar gjorda via Tradera erbjuder vi även betalning via Bankgiro.

Varor som beställs via Tradera ska betalas inom 3 dagar. Om betalning inte skett inom 3 dagar förbehåller vi oss rätten att häva köpet.

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive moms. Momsen är 0% för alla saker som säljs åt privatpersoner och 25% för allt som säljs åt företag. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Om betalning sker via kontokort kan man i kassan se det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad. I kassan hittar du också fullständiga frakt- och betalningsvillkor.

För att betala med Bankgiro behöver du ett OCR-nummer och du får detta genom att klicka på länken i e-mailet du får efter att ha beställt varor via Tradera och därefter följa anvisningarna. Där hänvisar vi även till dessa köpvillkor som är Sellpys fullständiga frakt- och betalningsvillkor.

Leveranser
Beställningens totala leveranstid avgörs av när du betalar varan till oss. Efter vi mottagit betalning skickar vi din vara. Normal leveranstid är inom 1-5 dagar. Vi förbehåller oss rätten att välja det fraktalternativ som är mest prisvärt baserat på storlek och vikt. Vi samfraktar ordrar med varor köpta inom 3 dagar.

Vi reserverar oss för att förseningar i leveransen kan uppstå.

Försening och delleverans
Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt men ibland kan dessvärre förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Har du beställt flera produkter i en och samma order skickar vi de produkter vi har fått in. Drabbas vi av förseningar brukar det inte röra sig om många dagar. När produkten lokaliseras prioriteras den i packningen och skickas så snart som möjligt vidare till dig.


Avbokning
Produkter som finns att beställa är produkter som finns i lager hos oss. Vi garanterar dock aldrig leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för att varan inte längre finns. Finns inte längre en produkt avbokas den från din order och levereras inte vid en senare tidpunkt. Vid avbokning skickas den informationen till dig via e-mail.

Ångerrätt och retur
Om du ändrar dig kring ditt köp och vill returnera varan kan du göra detta.

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.


Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar för frakten tillbaka. Du köper antingen returfrakten själv enligt gällande portotabell alternativt bokar returfrakten via https://www.sellpy.se/orders för 49 kr per försändelse.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Detta gör du genom att logga in på https://www.sellpy.se/orders och klicka returnera.

Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Återanvänd gärna kartongen som produkten kom i för att returnera. Har du inte kvar kartongen går det givetvis bra att skicka den i något annat emballage. Viktigast är att du paketerar returen väl och bifogar ditt fullständiga namn samt retur-referensen du får när du returnerar varan via https://www.sellpy.se/orders .

Om du bokar frakten returfrakten själv så skriver du ut frakt-etiketten, klistrar den på paketet och lämnar in hos närmsta DB Schenker-ombud.

Om du köper frakten själv returnerar du till någon av adresserna nedan:

Observera att vi ej har möjlighet att hämta ut paket från ombud. Alla mindre returer som returneras via PostNord till korrekt nedanstående adress levereras direkt till oss och hamnar ej hos ombud. Övriga returer via DB Schenker eller PostNord måste returneras med ett fraktalternativ som ej hamnar hos ombud.

PostNord (skicka till nedan adress)

Sellhelp AB/Sellpy
Box 27033
10251 Stockholm

Schenker (skicka till nedan adress med ett fraktalternativ som ej levereras till ombud)

Sellhelp AB/ Sellpy
Frihamnsgatan 56
11556 Stockholm

När vi har mottagit returen återbetalas beloppet inom 14 dagar från att Sellpy erhållit produkten i retur. Vi hämtar inte ut rekommenderade paket eller paket hos ombud.

På Sellpy administrerar vi inga byten men du har full returrätt i 14 dagar. För att byta ut din vara mot en annan returnerar du enligt våra returvillkor och beställer sedan den vara du vill ha istället.

Ångerrätten omfattar inte produkter som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation.

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 250 kr. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Sellpy eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Sellpy har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage efter att du mottagit varan. Reklamation till Sellpy ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år. Sellpy förbehåller sig rätten att själva avgöra vilket av följande som ska göras: felet ska avhjälpas, varan ska omlevereras eller om återköp ska ske.

Återbetalning

Vid återbetalning av hela eller delar av en order återbetalas ordervärdet till samma betalningsmedel som användes vid det ursprungliga köpet. Om Sellpy Credits har använts för att betala en order tillsammans med ett annat betalsätt återbetalas Sellpy Credits före det andra betalsättet.

Presentkort

Presentkort går att köpa på https://www.sellpy.se/gift-card/purchase.

Presentkortet skickas som en pdf via e-post. E-mailet innehåller information om hur presentkortet ska registreras, hur mycket pengar presentkortet är laddat med samt giltighetstid för presentkortet. E-mailet skickas direkt efter att kunden erlagt betalning till Sellpy.

Presentkortet kan endast registreras av befintliga användare på www.sellpy.se. Är man inte redan användare kan man registrera sig utan kostnad. När presentkortet väl är registrerat kan ingen annan användare registrera presentkortet.

Presentkortet registreras via www.sellpy.se/gift-card/redeem. Användaren får då samma antal “Sellpy Credits” som värdet på presentkortet. En (1) Sellpy Credit motsvarar en (1) sek i checkouten på www.sellpy.se. Kunden kan kontrollera Sellpy Credit-saldot på www.sellpy.se/credit/balance.

Har användaren Sellpy Credits till förfogande kan man använda dessa för att betala köp-ordrar på www.sellpy.se. Om kundens Sellpy Credits inte räcker för att betala hela orden kan kunden delbetala tillsammans med de betalningsalternativ som normalt erbjuds.

Presentkortet är giltigt under ett (1) år från och med inköpsdatumet. Giltighetstiden är angiven på pdf:en som skickas till kunden i samband med att den köper presentkortet.

Presentkortet går inte att ersätta med kontanter. Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är dock tillämplig på avtal avseende köp av presentkort via www.sellpy.se. Detta innebär att kunden kan ångra ett köp av ett presentkort inom fjorton (14) kalenderdagar från det kunden mottagit presentkortet. Kunden behöver inte ange någon anledning för utnyttjandet av ångerrätt. Dock förutsätter utnyttjandet av ångerrätten att presentkortet inte har nyttjats helt eller delvis.

Kund som vill utnyttja sin ångerrätt gör detta via www.sellpy.se/orders. Kunden kan inte utnyttja din ångerrätt efter det att ett presentkort har registrerats.

Presentkortet är en värdehandling som kunden bör vara aktsam om. Presentkortet är endast kopplat till en användare. Har presentkortet väl registrerats Sellpy kan det inte registreras igen. Sellpy ansvarar inte för förlorat presentkort.

Kunden ansvarar för att denne har fyllt i korrekta uppgifter vid köp av presentkort. Sellpy kommer inte att ersätta presentkort som skickats till felaktigt uppgiven e-mailadress och därefter registrerats av en användare.


Övrigt
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via kundtjanst@sellpy.se eller +46 8 446 830 92.

Vår datapolicy
Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan till dig. Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina uppgifter i vår datapolicy.

Senast ändrad: 23 januari 2019