Allmänna villkor – Säljtjänst i Sverige

  1. Omfattning

När du använder Sellpys säljtjänst i Sverige, gäller dessa allmänna villkor. Säljtjänsten innebär att Sellpy hjälper dig med det praktiska för att kunna sälja dina föremål såsom kläder och hemelektronik. Du behåller kontrollen genom att via ditt Sellpy konto följa försäljningen.

2. Förutsättningar för säljtjänsten

För att kunna använda säljtjänsten behöver följande vara uppfyllt;

Sellpy har rätt att begära bevis på att ovan angivna krav är uppfyllda.

3. Sortering och att få tillbaka föremål

Du har inte rätt att kräva vilka föremål Sellpy ska sälja och inte sälja - det är helt upp till Sellpy att göra det urvalet.

Du kan återfå de föremål som du skickat in till oss mot en fraktavgift så länge dessa föremål har sorterats men ej har skänkts till välgörande ändamål, återvunnits, sålts eller har fått bud i en pågående auktion. Avgifterna kan ändras och aktuella avgifter hittas här.

4. Avgifter och din andel av försäljningen

Sellpy säljer på kommission vilket betyder att du som kund får betalt i efterhand för de föremål som sålts och du får en andel av försäljningspriset.

Sälj-tjänsten är avgiftsbelagd. Avgifterna kan ändras och aktuella priser hittas här. Har du inte begärt ut sin andel av försäljningen inom tre (3) år från dess att försäljningen av ett av dina föremål ägt rum, förfaller din andel till Sellpy och du kan inte längre göra anspråk på eller begära ut din andel.

Du kan konvertera din andel av försäljningen till Sellpy credits. Sellpy credits kan endast användas som betalning hos Sellpy. Sellpy credits har en fast giltighetstid om ett (1) år och kan inte konverteras tillbaka till pengar.

Du får inte kringgå eller manipulera sättet Sellpy tar ut avgifter på.

5. Ditt ansvar

Det är ditt ansvar att se till att varan går att sälja, dvs. att den är i fullgott skick och fri från skadedjur.

Det är inte tillåtet att buda på dina egna varor på Tradera eller liknande.

Sellpy tillhandahåller en säljtjänst som du är skyldig att betala ersättning till Sellpy för. Du får därmed inte kringgå eller manipulera sättet Sellpy tar ut försäljningspris/avgifter på.

Om du bryter mot villkoren i de här allmänna villkoren har du inte rätt till någon andel av försäljningspriset även om varan skulle bli såld. Vidare kan du bli ersättningsskyldig för skador som har orsakats av dina varor.

6. Kompensation

Du har ingen rätt till kompensation för föremål som blivit stulna, skadade eller förstörda under transporten till Sellpy.

Du har ingen rätt till kompensation för föremål som du tycker att Sellpy säljer för billigt eller har skänkt till välgörenhet.

Du har ingen rätt till kompensation för föremål du skickat till Sellpy men som vi, oavsett anledning, valt att inte sälja och därför skänkt till välgörande ändamål alternativt återvunnit. Detta inkluderar allmänt dåligt skick eller skadedjur.

7. Sellpys datapolicy 

Sellpy samlar in och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan till dig. Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina uppgifter i vår datapolicy.

8. Särskilda villkor  

Sellpy Circle

Gällande Sellpy Circle behöver du endast uppdatera varans nuvarande skick med bild och text för att återigen lägga ut varan till försäljning på Sellpy. I övrigt gäller samma villkor som för säljtjänsten.

Senast ändrad: 3 september 2019